Opstina UB | 1552920730-opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавни позиви02/08/2021

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури

Расписује се Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Уб за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у општини Уб у 2021. години у укупном износу од 600.000,00 динара.12/05/2021

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица

Предмет јавног позива је додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Уб,26/04/2021

Јавни увид

Н А Ц Р Т П Р О С Т О Р Н ОГ П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е Р Е Г И О Н А Л Н О Г К О Л У Б А Р С К О Г С И С Т Е М А С Н А Б Д Е В А Њ А В О Д О М13/04/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању


02/04/2021

Јавни увид

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.


05/04/2021

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћ при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом