Opstina UB | 1552920730-opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавни позиви


26/04/2021

Јавни увид

Н А Ц Р Т П Р О С Т О Р Н ОГ П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е Р Е Г И О Н А Л Н О Г К О Л У Б А Р С К О Г С И С Т Е М А С Н А Б Д Е В А Њ А В О Д О М13/04/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању


02/04/2021

Јавни увид

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.


05/04/2021

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћ при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
20/05/2020

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица објављује Јавни позив за избор корисника помоћи

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица


25/09/2019

Јавни позив

повратницима по основу Споразума о реадмисији за подношење пријава за прибављање и изградњу монтажних кућа као и куповину основног пакета намештаја и беле технике.


25/09/2019

Јавни позив

Интерно расељеним лицима за подношење пријава за прибављање и изградњу монтажних кућа као и куповину основног пакета намештаја и беле технике.


13/09/2019

Јавни позив

Јавни позив повратницима по основу Споразума о реадмисији за подношење пријава за доделу средстава намењених за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку и адаптацију предметне сеоске куће.