<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" > <channel> <title>Општина Уб</title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description>Општина Уб</description> <language>sr</language> <atom:link href="http://www.opstinaub.org.rs/sr/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <item> <title><![CDATA[Расписане јавне набавке у 2018. години]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Општинска управа Уб је расписала 4 јавне набавке.]]> </description> <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:20:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Јавна набавка радова – Изградња новог парка – друга фаза]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Председник општине Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова.]]> </description> <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 12:34:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[ЈН бр. 1.2.1/2018 –Услуге мобилне телефоније]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке услуга мале вредности.]]> </description> <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 07:36:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018. годину]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 23. јануара 2018. године, донела је Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018.]]> </description> <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 14:07:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Одржане три седнице Већа и нова издања Службеног гласника општине Уб]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Одржане су три седнице општинског Већа у 2018. години и објављена су два издања Службеног гласника општине Уб.]]> </description> <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 13:45:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Решење о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Р е ш е њ е о додели средстава за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.]]> </description> <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 13:59:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Решење годишњих програмa спортских организација - 2018.]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Решење о одобрењу годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у облати спорта на територији општине Уб.]]> </description> <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 11:40:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB“]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.]]> </description> <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 12:35:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Објављени нови документи]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Списак одобрених јавних набавки у 2018. години.]]> </description> <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:19:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.]]> </description> <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:13:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Израда пројекта доградње и реконструкције Дома здравља Уб ]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Објављен је позив за доставу понуда.]]> </description> <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 21:29:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Објављени нови документи]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Објављени су нови документи.]]> </description> <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 12:28:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Објављени нови документи]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Одобрене јавне набавке у 2018. години.]]> </description> <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 14:05:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Јавна набавка добара бр. 1/2018 намирнице за исхрану деце]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара.]]> </description> <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 17:10:00 +0100</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Оглас за давање у закуп простора за постављање по једног кондензатора за продају индустријског сладоледа на Базенима у Убу]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Давање у закуп простора за постављање по једног кондензатора за продају индустријског сладоледа на Базенима у Убу.]]> </description> <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 12:48:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[О Д Л У К А о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала.]]> </description> <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 07:37:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 789/1 и катастарске парцеле 790/19]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Општина Уб, расписује О Г Л А С за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда.]]> </description> <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 12:05:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[RHP-W4-CMG-40-144/COMP3-2015 - набавка грађевинског материјала]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Општина Уб објављује конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке добара.]]> </description> <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:14:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[Акција добровољног давања крви]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Обавештавамо становнике општине Уб, да ће у ПЕТАК, 20. априла 2018. године, бити одржана АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ.]]> </description> <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 11:26:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item><item> <title><![CDATA[ЈН мале вредности - Изградња тротоара у Улици Ивана Миловановића]]></title> <link>http://www.opstinaub.org.rs/</link> <description><![CDATA[Општинска управа општине Уб расписује јавну набавку мале вредности.]]> </description> <pubDate>Mon, 14 May 2018 12:32:00 +0200</pubDate> <guid>http://www.opstinaub.org.rs/</guid> </item></channel> </rss>