Opstina UB | opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавне набавке и конкурси


09/11/2020

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 13.11.2020. године са почетком у 1100 у просторијама СО Уб, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.


03/11/2020

Oтуђење из јавне својине општине Уб

Отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, катастарске парцеле катастарске парцеле број 636/29, земљиште у грађевинском подручју, њива 4 класе, у површини од 343м2, уписане у лист непокретности 381, КО Совљак као јавна својина 1/1, у корист општине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.03/07/2020

Оглас за отуђење из јавне својине Општине Уб - Хиподром

Оглас за отуђење из јавне својине Општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, катастарских парцела број 977/1, 978, 979, 980, 981 и 982/2, све укупне површине од 187325 м2, уписаних у лист непокретности 843, КО Врело, као јавна својина 1/1, у корист Oпштине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.