Opstina UB | 1552920730-opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавни позиви12/05/2021

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица

Предмет јавног позива је додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Уб,26/04/2021

Јавни увид

Н А Ц Р Т П Р О С Т О Р Н ОГ П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е Р Е Г И О Н А Л Н О Г К О Л У Б А Р С К О Г С И С Т Е М А С Н А Б Д Е В А Њ А В О Д О М13/04/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању


02/04/2021

Јавни увид

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.


05/04/2021

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћ при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
20/05/2020

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица објављује Јавни позив за избор корисника помоћи

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица