Могућности развоја

Служба за послове локалног развоја и информисања остварује сарадњу са установама и јавним предузећима и месним заједницама у оквиру општине и другим субјектима, као и са општинама и градовима у земљи и иностранству, остварује сарадњу са донаторским, развојним и другим невладиним организацијама, стара се о јавности рада, обезбеђује информативно – пропагандну делатност, информисање грађана, услове за рад акредитованих новинара, остварује сарадњу са средствима јавног информисања, промоције потенцијала општине, обавља послове координације, пружања помоћи, израде и примене планских докумeната, израде пројеката за учешће општине на јавним позивима владиног и невладиног сектора за добијање додатних средстава, као и за праћење реализације и управљањима пројектима.

У наредном периоду, Општину Уб очекује реализација пројеката од капиталног значаја. Поред изградње ауто-пута Београд-Јужни Јадран, развој општине у многоме зависиће и од изградње Термоелектране “Колубара Б” и Регионалног центра за управљање комуналним отпадом у Каленићу, топлификације града и израде постројења за прераду индустријских и отпадних вода, као и отварања угљенокопа на пољу Тамнава - Исток, које обухвата неколико села у општини.

Као туристичке могућности општине,  препознати су ловно-риболовни потенцијали (комплекс "Фазанерија" ловачког удружења,  базени за риболов на Убу и језера Паљуви и Радљево),  спортски потенцијали (спортски центар "Школарац", остали спортски објекти)  и имиџ Уба у овој области као и значајни ресурси верског туризма (Манастир Докмир, црква Св. Вазнесења на Убу и остали верски објекти у општини). У 2012.  години просечан број ноћења домаћих туриста износио је 2.7,  а страних 2.1  месечно,  у односу на 3.6, односно 2.1 месечно на нивоу целе државе. Највећи проблем Уба у овој области је недостатак смештајних капацитета.

Пројекти се доносе и развијају у складу са стратешким документима и акционим плановима, на којима раде општински тимови, а обухватају петогодишње и десетогодишње интервале (Просторни план општине Уб, Стратегија локалног одрживог развоја, Локални акциони план за запошљавање...).


Повезане странице