Актуелно08/07/2019

Двадесет избегличких породица добило дом на Убу

На Убу је своје стамбено питање решило 20 избегличких породица из БиХ и Хрватске , које су се уселиле у нову зграду у градском насељу Сандића имање. Радови на овом објекту вишепородичног становања, са 415.690 евра, финансирани су из донаторског фонда Регионалног стамбеног програма, док је општина Уб издвојила 14 милиона динара.


04/07/2019

ЈН бр. 1.3.25/2019 – Изградња улице Нова - Мијушковић

Предмет јавне набавке је Изградња улице Нова - Мијушковић у Убу на к.п.бр. 1076, 979/39, 979/41, 978/17, 979/46, 979/43 и 979/47 К.О. Уб. Укупна дужина саобраћајнице 81,20m, ширина саобраћајнице 4,00m. Објекат припада категорији Г класификациона ознака 211201. - у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације, а набавка није обликована по партијама.


01/07/2019

ЈН бр. 1.3.22/ 2019 – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарацˮ - свлачионице

Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈН је набавка радова – Завршетак спортско рекреативног центра „Школарац”, свлачионице у Убу, на основу Конкурса за финансирање изградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката за буџетску 2019. годину Министарства омладине и спорта РС и Обавештења о одобрењу пројекта, број: 404-02-29/2019-08 од 29. маја 2019. године.

10/06/2019

Обавештење

Општинска управа Уб обавештава јавност да ће се у периоду од 12.06.2019. године до 24.06.2018. године, - у временском периоду од 11 до 16 часова, извршити третман сузбијања крпеља са земље на територији општине Уб - у временском периоду од 18 до 00 часова ће се извршити сузбијање комараца са земље и из ваздуха (за третман из ваздуха биће накнадно обавештење).


10/06/2019

ЈН бр. 1.3.21/ 2019 – Радови на санацији фасаде стамбене зграде у улици Војводе Мишића

Предмет јавне набавке су радови на санацији фасаде стамбене зграде у улици Војводе Мишића, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације.


07/06/2019

Нови паркинг у центру Уба

Завршени су радови на уређењу паркинга иза зграде „Тодоровић“ у центру Уба, које је финансирала локална самоуправа у износу од преко пет милиона динара.