Образовање

Opstina UB | opstina-ub-29.jpg

Објекти средњег образовања на територији општине Уб су Гимназија "Бранислав Петронијевић" са 200 ученика и Техничка школа "Уб" са 482 ученика. Својим профилом и занимањима која се стичу по завршетку ових школа (гимназија је општеобразовног профила, док су у средњој техничкој школи заступљени профили: машински техничар за компјутерско пројектовање, аутомеханичар, аутолимар, конобар, кувар, текстилац, трговински техничар, трговац, машинбравар, бравар и металостругар), углавном се прате потребе општине и окружења, што потврђује велика попуњеност капацитета који углавном задовољавају постојеће потребе. Опремљеност школа је на задовољавајућем нивоу.

Без школске спреме, према попису из 2011. године, од укупно 26.670 становника преко 15 година старости,  било је 2.565 (478 мушкараца и 2.087 жена), од тога 1.371 неписмених. Основно образовање имало је 7.016 становника (3.599 мушкараца и 3.417 жена), средње 7.267 (4.307 мушкараца и 3.320 жена), више образовање имало је 678 (354 мушкарца и 324 жене), а 490 становника (271 мушкарац и 217 жена) имало је високо образовање. За 518 становника није се могао утврдити ниво образовања. На нивоу округа, без стручне спреме било је 12.744 од укупно 162.842 становника преко 15 година старости.  Средње образовање имало је 54.038,  више 5.408,  а високо образовано било је 5.915  становника. Непознатог образовања било је 4.503 становника обухваћених овим пописом.


Адресар


Повезане странице