Адресар - Јавна предузећа и установе

 • Градска библиотека "Божидар Кнежевић"

  Градска библиотека 'Божидар Кнежевић' свакодневно од 7 до 19 сати грађанима Уба и околине нуди избор од скоро 50.000 књига различитих жанрова. Најзаступљенија је белетристика, а све књиге сврстане су у три каталога: стручни, алфабетски и дечји.

  14210 Уб, Краља Петра Првог Ослободиоца број 29 411-663
 • Opstina UB | Дом здравља

  Дом здравља "Уб"

  Дом здравља „Уб“ спроводи мере примарне здравствене заштите на територији Општине Уб, која броји око 29.101 становника који живе у 37 села и у граду Убу.

  ул. Добросава Симића бр. 1 14210 Уб
 • Дом културе

  Овде се Дом културе више помиње као просторна одредница за коју је везан највећи део дешавања из оквира онога што ради Установа за културу и спорт. И то организовање следећих манифестација: Убске вечери, Repassage fest, „Златни дан", „Мали пивски фест" итд.

  Вука Караџића 19, 14210, Уб 411-111
 • КЈП Ђунис

  Комунално предузеће у Убу датира од 1951. године, када је основана Управа за пијачне и комуналне послове, која се бавила одржавањем јавне хигијене и одржавањем зелене и сточне пијаце. Године 1967. примањем делимично изграђеног градског водовода од Режијског одбора прераста у Комуналну радну организацију «Ђунис».

  411-107; 411-810; 411-787
 • Културно-спортски центар

  Установа за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ основана je ради обављања широког спектра делатности у области културе и спорта на подручју општине Уб и у интересу грађана ове општине.

  Вука Караџића бр.19 14210 Уб, Србија
 • Ликовна галерија

  Галерија „Свети Лука“ је место окупљања љубитеља изложби, сликара и вајара.

  Вука Караџића 19 14210 Уб
 • Предшколска установа

  Предшколска установа Уб послује на територији Уба. Бавимо се образовањем деце од годину дана до шест година.

  Милоша Селаковића 20, 14210 Уб 411-602; 410-623
 • Регионални центар за управљање отпадом "Еко - Тамнава" д.о.о. Уб, ул. Краља Петра I 60А/2

  Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ има обележја МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ пројекта и заједнички је за Колубарски управни округ и делове подручја Мачванског управног округа и подручја Града Београда са 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг. __Градови и општине, учесници у заједничком регионалном пројекту су надлежности управљања пројектним активностима као и статус јединствене институције Регионалног система за интегрално управљање отпадом, поверили будућем оператеру регионалне депоније - привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб.__Подручје у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом има 363.360 становника и просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада од 330 тона/дан.

  014/ 412 415
 • Спортска хала

  Као објекат о ком се стара Установа за културу и спорт мање-више функционише током целе године, а најинтензивније у јесењем и зимском периоду. Активности које подразумева јесу тренинзи и утакмице рукометног, кошаркашког и женског одбојкашког клуба, с тим да своје програме у хали реализују и џудисти, фудбалери, кик-боксери, рагбисти и женски рекреативни актив.

  Вука Караџића 19 14210 Уб 414-895
 • Центар за социјални рад "Уб"

  Центар за социјални рад "Уб" је институција од посебног друштвеног интереса и бави се пословима из своје надлежности прописаним Законом, на територији Општине Уб. Центар је установа социјалне заштите и старатељства коју финансира Република, посредством Министарства за социјална питања, а једним делом и из буџета Општине Уб.

  411 612

Додајте у адресар

Уколико желите да додате Вашу фирму, установу, пошаљите нам упит са информацијама. Након провере, контактираћемо Вас и објавити у адресару Вашу фирму, установу, итд...


*Могуће је одабрати више категорија