Вести





16/12/2022

Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2022/2023. годину

На основу члана 29. Одлуке о награди – поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012, 16/2014, 28/2016, 20/2017 и 11/2018) (у даљем тексту Одлука), Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 16. децембра 2022. године, донела је:


07/12/2022

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


25/11/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру предузетничкој радњи ,,НЕВЕНА ЗАРИН ПР ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА ПАЗАЛ-2 УБ“, из Уба,Радничка 27, издато Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Уб.


23/11/2022

Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног места у Општинској управи општине Уб

Решењем начелника Општинске управе општине Уб број 112-17/2022-01 од 18. Новембра 2022. Године, одлучено је о попуњавању једног радног места-послови одржавања хигијене, спровођењем Јавног конкурса у Општинској управи општине Уб



17/11/2022

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за изградњу соларних електрана “Златница 1” и “Златница 2” у делу насеља Чучуге, на територији општине Уб



10/11/2022

Обавештење

Обавештавају се сва заинтересована лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.