Јавни позив за избор корисника помоћи за интерно расељена лица

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1634290220.jpeg

Ко­ми­си­ја из­бор ко­ри­сни­ка за до­де­лу по­мо­ћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,

15. октобра 2021. године објављује

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, у року од 20 дана од дана јавног оглашавања на интернет страници општине Уб. 

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: Општина Уб, Војводе Мишића 20б 14210 Уб са напоменом „За јавни позив –грађевински материјал за ИРЛ” . 

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од  16. октобра 2021. године до 4. новембра 2021. године. 

Прилог – Јавни позив и обрасци


Документи


Повезане вести