Списак лица овлашћених за вођење управног поступка и предузимање радњи

Редни број Име и презиме Да ли лице: одлучује у управном поступку или само води поступак или само предузима радње
1 Синиша Велимировић Предузима радње
2 Драган Миросављевић Предузима радње
3 Јованка Новаковић Предузима радње
4 СањаПетковић Предузима радње
5 Слободан Којић Предузима радње
6 Јовица Глигоријевић Предузима радње
7 Љиљана Тешић Предузима радње
8 Славица Јовановић Предузима радње
9 Марија Новаковић Води и одлучује
10 Марија Буљубашић Води и одлучује
11 Гордана Љубичић Води и одлучује
12 Стефан Теодосић Води и одлучује
13 Александар Грубишић Води и одлучује
14 Ивана Илић Јеленић Води и одлучује
15 Ђорђе Ивановић Води и одлучује
16 Ивана Васиљевић Води и одлучује
17 Александар Мијатовић Води и одлучује
18 Снежана Игњатовић Води и одлучује
19 Милена Ђокић Води и одлучује
20 Анђелка Леонтијевић Води и одлучује
21 Слађана Теодосић Води и одлучује
22 Мирјана Степановић Води и одлучује
23 Томислав Петровић Води и одлучује
24 Љиљана Илић Води и одлучује
25 Славица Малетић Води и одлучује
26 Љиљана Нићић Води и одлучује
27 Мирјана Јовановић Води и одлучује
28 Маријана Јанковић Води и одлучује
29 Славица Глишић Води и одлучује
30 Зорица Јовановић Води и одлучује
31 Станко Јошић Води и одлучује
32 Ивана Матић Води и одлучује
33 Драган Миловановић Води и одлучује
34 Љиљана Тешић Води и одлучује
35 Зорица Маријановић Води и одлучује

Повезане странице