Пријава смрти

ПРИЈАВА СМРТИ

 

 

Потребна документација у случају смрти ван здравствене установе:

 

·         Потврда о смрти (два примерка)

·         Лична карта покојника (копира се или, очитава у матичној служби)

·         Лична карта пријавиоца смрти (копира се или, очитава у матичној служби)

·         По потреби, и друга документа

Потребна документација у случају смрти у здравствној установи:

 

·         Потврда о смрти (два примерка)

·         Пропратни акт здравствене установе                                                                                       

 

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови уже породице с којима је умрли живео. Ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво сазнало за смрт.

Рок за пријаву смрти је три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.

 


Повезане странице