Општинска управа

07/11/2023

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1”

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1” у делу насеља Таково, на територији општине Уб и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране “Таково 1” у делу насеља Таково, на територији општине Уб, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 07.11.2023. године, закључно са 07.12.2023. године.

07/11/2023

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS”

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 07.11.2023. године, закључно са 07.12.2023. године.

14/07/2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат: Производни објекти „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О, Уб, к.п.бр. 429/1 КО Гуњевац, општина Уб, носиоца пројекта, Предузеће за производњу и услуге „ЕУРО-МЕТАЛ“ Д.О.О. УБ, донето решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

28/02/2023

Јавна презентација за изградњу пословно - стамбеног објекта

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+2+Пе на к.п. бр. 324/1 К.О. Уб, одржаће се од 28. ФЕБРУАРА ДО 7. МАРТА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, сваког радног дана у згради општине Уб, као и на интернет страници општине Уб (https://www.opstinaub.org.rs).