Вести


25/03/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Уб  да се одлаже планирано искључење због додатних радова на далеководу Уб Јабучје.


22/03/2022

Услуга еВртић

Упис у Предшколску установу "Уб" почиње 01.04.2022. и траје до 30.04.2022. године. За упис деце у ПУ "Уб" неопходно је да се региструјете на порталу е uprava корисничким именом и лозинком


03/03/2022

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 2022. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2022. години са пратећом документацијом.


24/02/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ УБ

Увид у део Јединственог бирачког списта врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.


14/02/2022

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу библиотеке

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу библиотеке на к.п. бр. 123/1 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 24. Фебруара 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


14/02/2022

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+4+Пе на к.п. бр. 846/9 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 24. фебруаром 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


11/02/2022

У МАЈУ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВУ БИБЛИОТЕКУ

У текућој години, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” обележава век и по од отварања Читаонице убске, на чијим темељима је настала ова најстарија институција културе у општини. Располаже фондом од око 55.000 наслова, нуди савремен систем рада у електронској бази и мноштво садржаја који нису везани само за основну делатност, али се већ деценијама суочава са недовољним и неадекватним простором.


28/01/2022

Оглас за отуђење из јавне својине

Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем писмених понуда, катастарске парцеле број 525/53 , земљиште у грађевинском подручју, пашњак 1. класе, у површини од 2.597м2, уписане у лист непокретности 2687, КО Уб, као јавна својина 1/1, општине Уб, улица Војводе Мишић 20б.
23/12/2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези акта Министарства државне управе број 021-01-916/2021-01 од 16. децембра 2021. године и Посебног извештаја о службеној употреби бугарског језика и писма достављеном од Заштитника грађана