Вести


14/04/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП“ – BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту на кп.бр.271/7 КО Уб, носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд, донето решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.


14/04/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат: Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб, носиоца пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб, донето решење да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.


31/03/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност да је носилац пројекта „ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ СТОЧАР Л.С.Б ДОО ТРЊАЦИ“, Трњаци, општина Уб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: Кланица „ СТОЧАР Л.С.Б.“ капацитета за клање 300 комада дневно (100 говеда, 100 овца/коза, 100 свиња), капацитета за расецање 35.000,00 кг дневно ( говеда, овце/козе, свиње) и производњу уситњеног меса 1.000,00 кг дневно, на к.п.бр.108/1 и к.п.бр.114 КО Трњаци, општина Уб.


31/03/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „ Уб_центар 2 МУП“ – BA88 ВАУ88 ВАЛ88 ВАО88 чија се инсталација планира на постојећем објекту на кп.бр.271/7 КО Уб.


25/03/2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Уб  да се одлаже планирано искључење због додатних радова на далеководу Уб Јабучје.


22/03/2022

Услуга еВртић

Упис у Предшколску установу "Уб" почиње 01.04.2022. и траје до 30.04.2022. године. За упис деце у ПУ "Уб" неопходно је да се региструјете на порталу е uprava корисничким именом и лозинком


03/03/2022

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 2022. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Уб у 2022. години са пратећом документацијом.


24/02/2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ УБ

Увид у део Јединственог бирачког списта врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.


14/02/2022

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу библиотеке

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу библиотеке на к.п. бр. 123/1 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 24. Фебруара 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


14/02/2022

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројеката за изградњу пословно-стамбеног објекта

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности П+4+Пе на к.п. бр. 846/9 КО Уб могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 24. фебруаром 2022. године, на писарници или путем поште на адресу Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића 20б, 14210 Уб.


11/02/2022

У МАЈУ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВУ БИБЛИОТЕКУ

У текућој години, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” обележава век и по од отварања Читаонице убске, на чијим темељима је настала ова најстарија институција културе у општини. Располаже фондом од око 55.000 наслова, нуди савремен систем рада у електронској бази и мноштво садржаја који нису везани само за основну делатност, али се већ деценијама суочава са недовољним и неадекватним простором.