Обавештење о поднетом захтеву Ауто Макиш

Opstina UB | opstina-ub-24_1707134985.jpg

Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 10. стaв 1. и став 3. и члана 29. став 1.  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС “ број 135/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је за пројекат:
пројекат изградње пратећих садржаја за кориснике ауто-пута Е-763, УЗ ПОСТОЈЕЋЕ ПАРКИРАЛИШТЕ АУТО-ПУТА У СМЕРУ ПРЕМА БЕОГРАДУ, НА К.П.815 К.О. РУКЛАДА, ОПШТИНА УБ, на катастарској парцели бр. 815 КО Руклада, општина Уб, носиоца пројекта , „ АУТО МАКИШ “ д.о.о. БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, Боре Станковића 16, Макиш – Београд Чукарица, поднет  захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 10 дана, од дана објављивања овог обавештења.

Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.134


Повезане вести