Избори

05/11/2021

Бирачка места за гласање на изборима, од 28.11.2021. године, за чланове савета месних заједница

Општинска изборна комисија, 5. новембра 2021. године, донела је Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, који се имају одржати 28. новембра 2021. године - избори за чланове савета у 30 месних заједница

12/03/2020

Одржана 3.седница Општинске изборне комисије

Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 12.03.2020. године, утврдила је роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштинеопштине Уб расписане за 26. април 2020. године, кога можете овде преузети

05/03/2020

Обавештење о увиду у бирачки списак

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011 ) и члана 63. став 1. тачка 1) и тачка 2) Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, 02 Број: 013-53/20 од 4. марта 2020. године, Општинска управа општине Уб