Расписани избори за чланове савета месних заједница Каленић и Лисо Поље

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1681385737.jpeg

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2023) и члана 17. и 26. Одлуке о месним  заједницама (''Службени гласник  општине Уб'' број 4/2019 и 45/2020)

  Општинска изборна комисија, 13. априла 2023. године, издаје  

 

О б а в е ш т е њ е

 

  1. Обавештавају се грађани месних заједница Каленић и Лисо Поље, у којима су расписани избори за чланове савета месних заједница за 14. мај 2023. године, о броју уписаних бирача на дан расписивања избора, броју чланова савета који се бира и броју, најмањем, грађана (грађани са бирачким правом на подручју месне заједнице – са пребивалиштем на територији месне заједнице) који својим потписом подржавају  кандидатуру, и то:

 

Редни

број

Назив Месне заједнице

Број бирача на дан расписивања избора (подаци од 13.04.2023.)

Број чланова савета који се бира (члан 17. Одлуке о месним заједницама)

 

Број, најмањи, грађана (грађани са бирачким правом на подручју месне заједнице – са пребивалиштем на територији месне заједнице) који својим потписом подржавају кандидатуру

(члан 26. Одлуке о месним заједницама)

  1.  

Каленић

415

5

10

  1.  

Лисо Поље

92

3

5

           

  2. Обрасци за кандидовање могу се преузети са интернет странице општине Уб или на писарници општине Уб.

3. Потврђивање изјава о подршци кандидатуре вршиће се у Општинској управи Уб, без наплате накнаде.

4. Кандидат за члана савета своју кандидатуру за члана савета доставља лично Комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора (члан 27. Одлуке о месним заједницама) – до 28. априла 2023. године.

5. Ово обавештење објавити на интернет страници општине Уб.

 

Општинска изборна комисија

 

 

Председник комисије

Број: 013-2-1/2023-01

 

 

Драган Радојичић, с.р.

 

Извод из Одлуке о месним заједницама

(''Службени гласник  општине Уб'' број 4/2019 и 45/2020)

 

 

 

Број чланова савета месне заједнице

Члан 17.

­Савет­ има председника, заменика пред-седника и највише седма чланова­.

Председника, заменика председника и члана савета имају савети следећих месних заједница:

1. Месне заједнице Чучуге;

2. Месне заједнице Шарбане;

3. Месне заједнице Врховине;

4. Месне заједнице Мургаш;

5. Месне заједнице Гвозденовић;

6. Месне заједнице Калиновац;

7. Месне заједнице Милорци;

8. Месне заједнице Лончаник;

9. Месне заједнице Тврдојевац;

10. Месне заједнице Јошева;

11. Месне заједнице Слатина;

12. Месне заједнице Руклада;

13. Месне заједнице Радуша;

14. Месне заједнице Вукона;

15. Месне заједнице Кршна Глава;

16. Месне заједнице Лисо Поље.

Председника, заменика председника и три члана савета имају савети следећих месних заједница:

1. Месне заједнице Новаци;

2. Месне заједнице Кожуар;

3. Месне заједнице Паљуви;

4. Месне заједнице Брезовица;

5. Месне заједнице Црвена Јабука;

6. Месне заједнице Радљево;

7. Месне заједнице Каленић;

8 Месне заједнице Докмир;

9. Месне заједнице Звиздар.

Председника, заменика председника и пет чланова савета имају савети следећих месних заједница:

1. Месне заједнице Таково;

2. Месне заједнице Трлић;

3. Месне заједнице Бргуле;

4. Месне заједнице Стубленица;

5. Месне заједнице Тулари.

Председника, заменика председника и седам чланова савета имају савети следећих месних заједница:

1. Месне заједнице Совљак;

2. Месне заједнице Врело;

3. Месне заједнице Бањани;

4. Месне заједнице Памбуковица;

5. Месне заједнице Уб.

 

 

Кандидовање

Члан 26.

Кандидата за члана савета подржавају грађани - писаном и потписаном подршком, са бирачким правом на подручју месне заједнице – са пребивалиштем на територији месне заједнице, и то:

1. најмање 5 грађана у месној заједници са уписаних 199 бирача;

2. најмање 7 грађана у месној заједници са уписаних 200 до 399 бирача;

3. најмање 10 грађана у месној заједници са уписаних 400 до 599 бирача;

4. најмање 12 грађана у месној заједници са уписаних 600 до 799 бирача;

5. најмање 15 грађана у месној заједници са уписаних 800 до 999 бирача;

6. најмање 20 грађана у месној заједници са уписаних преко 1.000 бирача.

Бирач­ може п­от­пи­сати подршку само за ­је­дног канди­дата, на прописаном обрасцу у просторијама Општинске управе, о чему ће – чињеници потписа подршке, Општинска управа издати потврду Комисији.

Ако­ ј­е ­бирач­ п­отписао подршку ­за више к­андидата­, као важећа подршка, ­см­ат­раће се она која је прва по редоследу предата Комисији.

Број бирача на основу којег се утврђује број грађана из става 1. овог члана решењем утврђује начелник Општинске управе на дан доношења одлуке о расписивању избора за савет, а на основу увида у јединствени бирачки списак.


Документи


Повезане вести