Обавештење за оверу потписа у поступку локалних избора

Opstina UB | opstina-ub-25-урбанистички-пројекти-парцелација_1698836187.jpg

Обавештавају се политички субјекти заинтересовани за учешће на локалним изборима за одборнике Скупштине општине Уб, да ће овлашћени оверивач Општинске управе општине Уб бити доступан за оверавање потписа подршке бирача изборним листама у згради Општинске управе праве општине Уб у Убу, Улица војводе Мишића број 20Б, сваког дана почев од 01. новембра 2023. године од 12.00 до 15.00 часова и сваког наредног дана у времену од 07.30 до 15.00 часова, а уз претходну најаву и у просторијама ван седишта до краја Законом о локалним изборима („Сл.гл.РС“, број 14/22) прописаног рока за оверу потписа
Захтеви за ангажовање оверивача Општинске управе општине Уб упућују се начелнику Општинске управе директно преко писарнице или путем електронске поште nacelnikou@opstinaub.org.rs

У захтеву се обавезно наводи време и место спровођења овере, број потребних оверивача, очекивани број бирача чији се потписи оверавају, контакт подаци подносиоца, као и доказ о уплати накнаде за оверу потписа бирача (зависно од предвиђеног броја потписника) на рачун 840-742221843-57, позив на број: 97   12-061 , у складу са одредбама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 16/22 и 20/22). Накнада се плаћа у износу од 30,00 динара, који обухвата и порез на додату вредност, по потписнику.

Преурањени, непотпуни и неблаговремени захтеви се неће разматрати.

Начелница Општинске управе општине Уб

Марија Новаковић


Повезане вести