Обавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје Општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-24_1698928284.jpg

На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2012,  88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, бр.95/2023 од 01.11.2023. године) и Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник Републике Србије“, бр.95/2023 од 01.11.2023. године) за 17. децембар 2023. године,  Општинска управа општине Уб, објављује
    
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД  ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ УБ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Уб, изложен је у седишту Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића број 20 Б, шалтер број 03 у времену од 7 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута сваког радног дана.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се непосредно у Општинској управи општине Уб путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, а све у складу са Законом који уређује заштиту података о личности.
Увид у бирачки списак у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем Портала eУправа и на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу https://upit.birackispisak.gov.rs/  уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, регистарском броју личне карте и броју пасоша.
Захтеви за промене у делу Једниственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Уб могу поднети општинској управи у времену од 7 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута сваког радног дана, а најкасније до закључења бирачког списка, односно до 01. децембра 2023. године.
Од проглашења изборне листе,  право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике до најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, односно до 25. новембра 2023. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Уб (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре избора, односно од 2. до 13. децембра 2023. године до 24 часа, грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку Општинској управи општине Уб, и непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе које доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Обавештавају се грађани да се захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству подноси најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 25. новембра 2023. године, преко дипломатско конзуларог представништва Републике Србије. Овај податак у бирачки списак уписује Општинска управа по месту последњег пребивалишта бирача пре одласка у иностранство, односно према последњем пребивалишту једног од његових родитеља.
Све потребне информације у вези бирачког списка грађани могу добити на тел.број.014-411-622 лок.140.
Ради увида у бирачки списак обавезно понети личну карту.

Начелница Општинске управе
Марија Новаковић


Повезане вести