Opstina UB | 1552920757-opstina-ub-sastanak.jpg

Одлуке22/09/2018

Одлукa о избору програма/пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Уб у 2018. години

Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.
23/01/2018

Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018. годину

Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова студирања дана 23. јануара 2018. године, донела је Одлуку о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018.