Обавештење о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина

Opstina UB | obavestenje-o-raspisivanju-izbora-za-clanove-nacionalnih-saveta-nacionalnih-manjina_1559831041.jpg

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина за 04. новембар 2018. године, Општинска управа општине Уб, ради ефикаснијег остваривања права националних мањина на упис у посебан бирачки списак, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, обавештава грађане:

- Увид у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје Општине Уб, као и евентуалне промене (упис, брисање, измене, допуне или исправке) грађани могу остварити у згради Општинске управе Уб, Улица Војводе Мишића 20б, до закључења посебног бирачког списка сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00  часова, а 19. октобра 2018. године до 24,00 часа.

- После закључења посебног бирачког списка националне мањине, од 20. октобра до 31. октобра 2018. године у 24,00 часа, захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, непосредно или преко Општинске управе Уб. - Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени представници подносилаца проглашених изборних листа. - Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.


Повезане вести