О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

13/01/2020 Вести Општина Уб
Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1578896672.jpg

            Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавамо јавност , заинтересоване органе и организације да је донето решење да за пројекат: ,,Пункт за одржавање државних путева I и II  реда у зони петље ,,УБ’’на катастарским парцелама бр.2279/13,  2279/21, 2279/30 и  2279/27 у К.О. Стубленица, општина Уб, на км 0+233 општинског пута Стубленица-Паљуви’’, носиоца пројекта , ,,Ј.П. ПУТЕВИ СРБИЈЕ, није потребна процена утицаја на животну средину .

 

            Заинтересована јавност може извршити увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , улица Војводе Мишића 20б, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Повезане вести