Увид у Студију о процени утицаја на животну средину

05/06/2020 Информације
Opstina UB | opstina-ub-24_1591336803.jpg

Обавештава се заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЕКО-ТАМНАВА" д.о.о. Ул. Краља Петра I Ослободиоца бр. 60А/2, Уб, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада "Каленић ", на к.п. бр. 800 К.О. Каленић, Општина Уб, заведен под бројем 353-02-01002/2020-03.од 21.05.2020. године.

Преузмите текст огласа:


Документи


Повезане вести