ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0020_1560158547_1586621285.jpeg

Све информације о начину упућивања захтева Интерресорној комисији, као и о начину даље комуникације са странкама и достављању пратеће документације можете добити од Весне Нинковић, председника Интерресорне коисије на моб.тел.број 064 2233370 и путем email vesna.n311@gmail.com.


Повезане вести