Обавештење о јавном увиду

Opstina UB | usluge-mobilnih-operatera_1560946074.jpg

   Општинска управа Уб , Одељење за делатности установа и заштиту животне средине , на основу члана 10 и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Обавештавамо јавност , заинтересоване органе и организације да је за Пројекат : ,, Радио базне станице на локацији  «ВА1298_01 VA_Paljuvi» на животну средину GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација ,,VIP mobile’’d.o.o, Београд’’, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, на катастарској парцели 1794  КО Паљуви, Општина Уб, поднет захтев о потреби процене утицаја на животну средину .

            Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 914 часова, у просторијама Општинске управе Уб , улица Војводе Мишића 20б ,  канцеларија број 32 , и доставити своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Додатне информације могу се добити на телефон : 014/ 411-622 локал број 139


Повезане вести