Opstina UB | opstina-ub-javne-nabavke.jpg

Јавне набавке и конкурси14/04/2021

ЈАВНИ КОНКУРС

Решењем начелника Општинске управе општине Уб број 112-18/2021-01 именована је конкурсна комисија, чији је задатак да спроведе јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног места "општи послови и грађанска стања" у звању саветник, број службеника један, у Одељењу за општу управу и послове органа општине Општинске управе општине Уб-радни однос на неодређено време.
19/11/2020

КОНКУРС за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2020/21. годину

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, ул. Војводе Мишића бр. 20Б, 14210 Уб са назнаком "Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или на портирницу Општинске управе општине Уб, радним данима од 08-15h или електронски на мејл адресу: stipendijeub@opstinaub.org.rs


09/11/2020

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 13.11.2020. године са почетком у 1100 у просторијама СО Уб, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.


03/11/2020

Oтуђење из јавне својине општине Уб

Отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, катастарске парцеле катастарске парцеле број 636/29, земљиште у грађевинском подручју, њива 4 класе, у површини од 343м2, уписане у лист непокретности 381, КО Совљак као јавна својина 1/1, у корист општине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.03/07/2020

Оглас за отуђење из јавне својине Општине Уб - Хиподром

Оглас за отуђење из јавне својине Општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, катастарских парцела број 977/1, 978, 979, 980, 981 и 982/2, све укупне површине од 187325 м2, уписаних у лист непокретности 843, КО Врело, као јавна својина 1/1, у корист Oпштине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.