О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1655370978.jpg

      Општинска управа Уб, Одељење за делатности установа и заштите животне средине  , на основу члана 10,ст.1и 3 и чл.29 ст.1  Закона о процени утицаја на животну средину

 ( „Сл. гласник РС “број 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

      Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац   пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. Београд ,ул.Таковска 2, Београд поднео  захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  базне станице мобилне телефоније BA89 ВАУ89 ВАЛ89 ВАО89 Докмир на животну средину на кaтастарској парцели бр.582/1 КО Докмир, општина Уб.

 

      Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева , сваког радног дана од 10 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб , ул.Војводе Мишића 20б, други спрат канцеларије број 32 и доставити своје мишљење у року од 10 дана, од дана објављивања овог обавештења.

 

        Додатне информације можете добити на телефон 411-622 лок.139


Повезане вести