Грађевинарство

11/04/2018

ОГЛАС за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 789/1 и катастарске парцеле 790/19

Општина Уб, расписује О Г Л А С за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда.