Решење о постављењу привременог заступника број 465-273/21-01

Opstina UB | Screenshot_2020-08-24 ОБАВЕШТЕЊЕ Општина Уб_1633946510.png

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинскоправне послове, Општинске управе општине Уб, решавајући о питању постављања привременог заступника  у поступку покренутом по предлогу Акционарског друштва "Електромрежа Србије" са седиштем у Београду, у предмету непотпуне експропријације непокретности, донело је решење број 465-273/21-04 од дана 11. октобра 2021. године, којим је Весни Зејниловић, Мари Радовановић и Данијели Радовановић, постављен привремени заступник-адв. Нине Костић са адвокатском канцеларијом у Убу, Ул. Краља Петра првог Ослободиоца број 21/2.

Предметно решење, може се преузети у електронској форми испод текста.Документи


Повезане вести