ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023

Opstina UB | 300x400-1_1691053100.png

Попис пољопривреде, спроводи се у складу са одредбама Закона о Попису пољопривреде ("Службени гласник РС" број 76/2021).  

Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023. године су пољопривредна газдинства територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

Подаци ће се прикупљати методом интервјуа на терену од 01. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће добијене податке уносити директно у електронски упитник на лаптопу, док ће газдинства правних лица моћи да се попишу самостално, уносом података у веб упитник.

Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. године, учествује око 3000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора.

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче, објављује се 15. августа 2023. године у 8,00 сати на веб сајту Завода и сајту Пописа, као и у средствима јавног информисања. Електронско пријављивање, врши се од 15. августа (од 8,00 сати) до 21. августа (до 20,00 сати) 2023. године, преко апликације која је доступна само на сајтовима Завода:www.stat.gov.rs.  и popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

Рангирање кандидата за пописиваче за обуку, врши се према бодовима оствареним пријавом и на интервјуу. Коначна листа кандидата, који ће се позвати на обуку, биће објављена 07. септембра 2023. године на сајтовима Завода, на сајтовима општина и на видном месту у седиштима Пописних комисија.

Завршна селекција пописивача, врши се према успеху на петодневној обуци, која ће се раелизовати у једном од два термина у периоду од 18. до 29. септембра.

Учешће у попису је обавезно, а посебна  пажња у свим фазама реализације Пописа, биће посвећена заштити података који ће се прикупити.

У прилогу вести, објављено је интегрално обавештење Завода за статистику Републике Србије.


Документи


Повезане вести