План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Opstina UB | images cms-image-000019026_1673341547.jpg

Имајући у виду законску обавезу предвиђену одредбом члана 19. Закона о родној равноправности ("Службени гласник РС" број 52/21 од 24. маја 2021. године) и начела поштовања људских права, достојанства и интегритета личности, уважавања различитости, правичности, једнаких могућности за све без дискриминације по било којој основи, подршку личном и друштвеном оснаживању жена, нарочито припадница рањивих група кроз заједнички ангажман жена и мушкараца и њихово партнерство у остваривању родне равноправности, органи општине Уб и то:

-Општинска управа,

-Председник општине,

-Општинско веће и

-Скупштина општине,

донели су појединачне Планове управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, који су објављени у Службеном гласнику општине Уб број 34 од 23. децембра 2022. године, ступају на правну снагу наредног дана од дана објављивања а примењују се од 1. јануара 2023. године, од када и почиње период праћења мера и извештавања о њиховом спровођењу.

Предметним Плановима, одређено је лице  одговорно за спровођење прописаних мера из  области родне равноправности и то:

-Марија Буљубашић, запослена на радном месту општи послови и грађанска стања, имејл адреса: m.buljubasic@opstinaub.org.rs.

Поменути Планови, могу се преузети испод текста вести.


Галерија


Документи


Повезане вести