Оглас за за отуђење из јавне својине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-24_1624966015.jpg

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018 од 5. марта 2018.године),Општина Уб расписује

ОГЛАС

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, катастарске  парцеле број 636/23 , земљиште у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од 175м2, и катастарске  парцеле број 636/30 ,грађевинско  земљиште у грађевинском подручју,њива 4. класе  у површини од 351м2 уписане у лист непокретности 381,  КО Совљак као јавна својина 1/1, у корист  општине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.

Предмет отуђења: катастарска  парцеле број 636/23 , земљиште у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од 175м2, и катастарска  парцеле број 636/30 ,грађевинско  земљиште у грађевинском подручју,њива 4. класе  у површини од 351м2 уписане у лист непокретности 381,  КО Совљак као јавна својина 1/1, у корист  општине Уб, Уб, улица Војводе Мишић 20б.


Документи


Повезане вести