Одржана 3 седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1608896823.jpeg

Скупштина општине Уб, 25. децембра 2020. године, одржала је своју 3 седницу, и на истој донела Одлуку о буџету општине Уб за 2021. годину.

Одборници Скупштине општине Уб донели су следеће одлуке:

1.      Одлука о трећем ребалансу буџета општине Уб за 2020. годину

2.      Одлука о буџету општине Уб за 2021. годину;

3.      Кадровски план за 2021. годину општине Уб;

4.      Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб;

5.      Решење о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину Установе културе ''Културни центар Уб'';

6.      Решење о давању сагласности на Програм рада за 2021. годину Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба;

7.      Решење о давању сагласности на Ценовник за 2021. годину Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба;

8.      Решењe о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2021. годину, са пројекцијом за 2022. и 2023. годину;

9.      Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб;

10.  Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Уб;

11.  Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Уб;

12.  Одлука о јавном окупљању;

13.  Ре­ше­ње о образовању и именовању чланова Комисије за планове;

14.  Ре­ше­ње о име­но­ва­њу чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра Основне школе ''Милан Муњас'' из Уба;

15.  Ре­ше­ње о име­но­ва­њу чла­но­ва Школ­ског од­бо­ра Основне школе ''Душан Даниловић'' из Радљева;

16.  Одлуку о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину.

17.  Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб;

18.  Решење о именовању председника, заменика председника и чланoва Комисије за спровођење конкурса за избор директора..


        Донете одлуке објављене су у Службеном гласнику општине Уб број 45 и 46, које можете преузети са линка45 и линка46
Повезане вести