Одржана 2. седница Скупштине општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1687517056.jpeg

Одржана 2. седница Скупштине општине Уб

 

Скупштина општине Уб, 23. јуна 2023. године, одржала је 2 седницу у овој години, и донела следеће акте:

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2022. годину;

2. Одлуке о допуни Одлуке о висини накнада за коришћење јавних добара на територији општине Уб;

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о при­вре­ме­ном по­ста­вља­њу и укла­ња­њу мон­та­жних и дру­гих обје­ка­та на јав­ним по­вр­ши­на­ма на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Уб;

4. Решења о да­ва­њу са­гла­сно­сти Предшколској установи ''Уб'' за упис већег броја деце у васпитне групе за васпитну 2023/2024. годину;

5. Одлука о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Уб;

6. Закључак о прихватању Извештаја о раду Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2022. годину;

7. Решења о именовању вршиоца дужности ди­рек­то­ра Установе културе ''Културни центар Уб'';

 

Напред наведени акти, објављени су ''Службеном гласнику општине Уб'', број 17/2023 и могу се преузети са овог линка


Повезане вести