Одлука о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра
Одлука

о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности

за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину

 

Групе непокретности 

3а 

1. Грађевинско земљиште 

3.420 

2.850 

2.508 

2.280 

513 

342 

256 

2. Пољопривредно земљиште 

125,40 

114 

102,60 

91,20 

57,28 

39,93 

27,03 

З. Шумско земљиште 

125,40 

114 

102,60 

91,20 

58,62 

46.57 

27,03 

4. Станови 

71.119 

45.000 

55.396 

27.500 

18.500 

17.800 

17.000 

5. Kyћe за становање 

40.250 

40.000 

32.200 

27.219 

19.930 

15.390 

13.800 

б. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 

71.119 

60.000 

57.500 

51.300 

28.500 

22.800 

19.380 

7. Гараже и гаражна места 

15.960 

15.000 

14.500 

13.500 

12.500 

12.000 

11.400 

8 Друго земљиште 

 

 

 

 

 

 

 


Повезане вести