Одлука o одређивању радног времена, трговинских и занатских објеката

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547[1]_1585036106.jpg

   

Одлука o одређивању радног времена, трговинских и занатских објеката-0

 На основу члана 4. став 1. тачка 6), члана 13. став 1. тачка 2), члана 29. став 1. и 2. тачка 4) Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/2007, 88/2009, 88/2009 - други закон, 104/2009 - други закон, 10/2015 и 36/2018), члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'' број 29/2020, од 15. марта 2020. године),

председник општине Уб, 24. марта 2020. године, доноси


О д л у к а

о одређивању радног времена, трговинских и занатских објеката


1) За време важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, на територији општине Уб одређује се радно време:

(1) трговинских објеката, понедељак – субота, од 07 до 15 сати;

(2) трговинских објеката, недељом, од 08 до 15 сати;.

(3) трговинскоих објеката, недељом, од 04 до 07 сати за грађане старије од 65 година;

(4) занатских објеката, понедељак – субота, од 07 до 15 сати.

2) Надзор и контролу над применом ове одлуке има вршити Општинска управа општине Уб, организациона јединица надлежна за послове инспекције. 

3) Доношењем ове одлуке престају да важi Одлука о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2020).

4) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

          


 

Председник општине Уб

Број: 512-4/2020-01

 

 

Дарко ГлишићДокументи


Повезане вести