Обавештење гласачима који нису у могућности да гласају на гласачком месту (немоћна или спречена лица))

Opstina UB | избори_1641467492.jpg

Одредбом члана 2. став 1. Упутства за спровођење гласања ван гласачког места ("Службени гласник РС" број 113/21) прописано је да гласач који није у могућности да гласа на гласачком месту (немоћно или спречено лице) може да гласа ван гласачког места.

Ови гласачи могу да обавесте гласачки одбор да желе да гласају ван гласачког места почев од петка 14. јануара 2022. године, најкасније до 11,00 часова на дан гласања. Напомена је да се наведено обавештење пре дана гласања врши преко изборне комисије локалне самоуправе-поткомисије, док на дан гласања може гласачки одбор да се обавести непосредно.

Наглашено је да ван гласачког места могу да гласају само лица која нису у могућности да дођу на гласачко место из здравствених разлога, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица. Приликом пријављивања, гласач треба да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на гласачком месту.

Бројеви телефона на који може да се пријави гласање ван гласачког места су: 014/411-622 и 064/8160757Повезане вести