Обавештавају се грађани општине Уб

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547[1]_1589278239.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 013-3/2020-01

Датум: 11.05.2020.године

Уб,Улица војводе Мишића број 20Б

Тел. 014-411-622

М.Н.

 

 

    На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2012,  88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник Републике Србије“ бр. 19/2020 и 68/2020) за 21. јун 2020. године,  Општинска управа општине Уб

 

 НАСТАВЉА ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД  ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ УБ

 

    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Уб, изложен је у седишту Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића број 20 Б, шалтер број 03.

    Увид у део Јединственог бирачког списта врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани податци тачни.

    Захтеви за промене у делу Једниственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Уб могу поднети општинској управи у времену од 7 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута сваког радног дана, а најкасније до закључења бирачког списка 5. јуна 2020. године у 24 часа.

    Од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре избора, односно од 6. до 17. јуна 2020. године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се  заснивају промене у бирачком списку.

    Од проглашења изборне листе,  право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.

    Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, односно до 30. маја 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Уб. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

     Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/, уношењем података о једниственом матичном броју грађана.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

__________________________________


              МАРИЈА НОВАКОВИЋ
Повезане вести