ЈН бр. 1.3.16/2019 – Реконструкција и доградња градског базена

Opstina UB | akva_1577788001.jpg

Предмет јавне набавке је Реконструкција и доградња градског базена- у даљем тексту „Јавна набавка“, у свему према према спецификацији радова из конкурсне документације, што подразумева реконструкцију постојећих базена и постојећег објекта (на парцели к.п. бр.858/1 и само део к.п. бр..861/17 под објектом који се реконструише), са доградњом нових базена (на западном делу парцеле к.п. бр.858/1) и новог објекта (на парцели к.п. бр. 856 и 857 )а све то по захтеву инвеститора, а унутар комплекса "Градски базени Уб" у Убу .
Предвиђени радови се планирају у четири фазе изградње.


Документи


Повезане вести