Јавна расправа о Нацрту одлуке о општинским административним таксама

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1662539742.jpeg

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 6. септембра 2022. године, утврдило је и ставило на јавну расправу о Нацрт одлуке о општинским административним таксама, ценама услуга и накнади трошкова Општинске управе општине Уб.

Јавна расправа се има одржати од 7. септембра до 7. октобра 2022. године.

Јавна расправа спроводи се достављањем, у писаној или електронској форми, предлога, сугестија и мишљења учесника у јавној расправи на мејл адресу: info@opstinaub.org.rs

Текст Нацрта одлуке, Програм јавне расправе и Обрасце за примедбе, можете преузети у прилогу ове вести.


Документи


Повезане вести