Јавна расправа о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1605003641.jpeg

Општинско веће општине Уб, на седниц одржаној 10. новембра 2020. године, донело је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама и Програм спровођења јавне расправе о Нацрту одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 10. новембра 2020. године закључно са 25. новембром 2020. године.

Јавна расправа о Нацрту одлуке спроводи се достављањем, у писаној или ектронској форми, предлога, сугестија и мишљења учесника у јавној расправи.

Предлози, сугестије и мишљења достављају се Општинској управи општине Уб, на e-mail info@opstinaub.org.rs или поштом на адресу Општина Уб, Општинска управа општине Уб, Уб, Улица војводе Мишића 20б.

Учесници у јавној расправи су представнци органа општине Уб, грађани, удружења грађана и друга заинтересована лица.

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са прилозима, објављује се на интернет страници органа општине Уб.

 По окончању јавне расправе, Општинска управа општине Уб сачиниће извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове Општинске управе општине Уб о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање и објавити на интернет страници органа општине Уб.

 О извршењу овог закључка стареће се Општинска управа општине Уб.

Акте који су предмет јавне расправе можете преузети овде


Документи


Повезане вести