Оглас за отуђење из јавне својине

28/01/2022 Вести Јавни позиви
Opstina UB | opstina-ub-24_1643622091.jpg

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018 од 5. марта 2018.године),  Општина Уб расписује
ОГЛАС
за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем писмених  понуда, катастарске  парцеле број   525/53 , земљиште у грађевинском подручју, пашњак 1. класе, у површини од  2.597м2,  уписане у лист непокретности 2687,  КО Уб, као јавна својина 1/1,  општине Уб, улица Војводе Мишић 20б.


Документи


Повезане вести