ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547[1]_1638453836.jpg

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 014-1/2021-01

Датум: 01.12.2021.године

Уб,Улица војводе Мишића број 20Б

Тел. 014-411-622

М.Н.

 

 

    На основу члана 14. став 1., члана 15., члана 16. и члана 21. Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о једниственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2012,  88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021), а у вези са Одлуком Народне скупштине Републике Србије број 80 од 30.11.2021. године којом је расписан републички референдум ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије, за 16. јануар 2022. године,  Општинска управа општине Уб

 

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ

 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије број 80 од 30.11.2021. године расписан је републички референдум ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије, за 16. јануар 2022. године.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Општинска управа општине Уб као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Уб обавештава грађане да је изложила део бирачког списка за подручје општине Уб и позива грађане који имају пребивалиште на територији општине Уб да могу извршити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку, сваког радног дана почев од 01. децембра 2021. године до 31. децембра 2021. године у 24,00 часа када лице надлежно вођење јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Увид у бирачки списак у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу https://upit.birackispisak.gov.rs/ као и општине Уб уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте.

Обавештавају се грађани да могу најкасније 25.децембра 2021. године поднети захтев Општинској управи у месту боравишта да може да се упише податак да ће бирач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да могу најкасније до 25.децембра 2021. године, поднети захтев дипломатско-конзуларном представништву,  да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у иностранству.

Позивају се малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан референдума да могу извршити увид у део бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице уз прилагање потребних доказа.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити у згради Општинске управе општине Уб, Улица војводе Мишића број 20Б, шалтер број 03 у времену од 7 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута сваког радног дана, а најкасније до закључења бирачког списка 31.децембра 2021. године у 24,00 часа.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Уб до закључења бирачког списка, односно до 31.децембра 2021. године до 24,00 часова.

По закључењу бирачког списка грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица закључно са 12.01.2022. године до 24,00 часова.

По закључењу бирачког списка, Министарство државне управе и локалне самоуправе у циљу излагања бирачког списка грађанима, на званичној интернет страници, омогућава увид у податке о именима и презименима свих бирача по бирачким местима за подручје јединице локалне самоуправе.   Увид у податке о бирачима омогућава се претходним уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте заинтересованог лица које врши увид.

 

Све потребне информације у вези бирачког списка грађани могу добити на тел.број.014-411-622 лок.140.

Ради увида у бирачки списак обавезно понети личну карту.

 

                                                                                               Начелник Општинске управе

                                                                                                         Марија Новаковић


Повезане вести