Обавештење

Opstina UB | dezinsekcija-deratizacija-2-300x300.jpg

Општинска управа Уб почеће са спровођењем акције пролећног круга систематске дератизације на територији општине Уб, у уторак 07.05.2019. године. Планира се да акција траје десет дана, у зависности од временских услова. Дератизацију ће обављати „Био Спин“ д.о.о. Нови Сад, у сарадњи са „Екозаштита“ д.о.о, „Де-мус“ д.о.о., ПД „Синитра ДДД“ д.о.о. Акција је бесплатна, односно, наручилац услуга Општинска управа Уб сносиће трошкове спровођења дератизације.


Надзор ће вршити инспекција за заштиту животне средине и комунална инспекција Општинске управе Уб.


Повезане вести