Центар за социјални рад "Уб"

411 612



Центар за социјални рад "Уб" је институција од посебног друштвеног интереса и бави се пословима из своје надлежности прописаним Законом, на територији Општине Уб. Центар је установа социјалне заштите и старатељства коју финансира Република, посредством Министарства за социјална питања, а једним делом и из буџета Општине Уб.

Установа је основана 01.7.1983. године. Из области непосредне социјалне заштите, обављају се следећи послови, и то: признавање права на МОП, додатак за туђу негу и помоћ, опрему корисника у установама социјалне заштите, једнократну помоћ и право на коришћење услуга социјалног и другог стручног рада у сарадњи са Општином, смештај у установе социјалне заштите или другу породицу, смештај деце на породични смештај, саветодавни рад са странкама, стручна и правна помоћ у остваривању права штићеника код других органа и институција, интервенције и помоћи друге врсте.


Повезани адресари