Гимназија "Бранислав Петронијевић"

Вука Караџића бр. 15

414-492; 411-149Гимназија «Бранислав Петронијевић» на Убу је основана 1. септембра 1990. године, одлуком Скупштине општине Уб број 020-50/90-01 и уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Ваљеву под бројем ФИ 1874/90 од 11. децембра 1990. године.


Школа је организована као установа у којој образовање траје четири године и спада у гимназије општег типа. Од стране Министарства просвете Републике Србије, решењем број 022-05-207/94-03 које је дато 25. маја 1994. године, утврђено је да су у школу испуњени сви услови у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика тако да се реализује наставни план и програм за гимназије иопштег типа у првом, другом, трећем и четвртом разреду (Службени гласник-Просветни гласник број 5/90 и 3/91). 


Када је основана, школа је у свом саставу имала издвојено одељење у Љигу, са четири одељења. На овај начин, гимназија «Бранислав Петронијевић» на Убу је имала 12 одељења. Од када је средња школа у Љигу трансформисана у мешовиту средњу школу, 2005. године, гимназија на Убу постоји као самостална школа са осам одељења у којима је уписано око 200 ученика.


Повезани адресари