Општинска управа општине Уб обавештава угоститеље

Opstina UB | eturista_1601470857.webp

Општинска управа општине Уб обавештава угоститеље и физичка лица која пружају угоститељске услуге под условима прописаним Законом о угоститељству( „Сл. гласник РС број 17/2019“) и прописима донетим на основу овог закона, да од 1.октобра 2020.године почиње са радом централни информациони систем (ЦИС) преко кога напред наведена лица могу подносити захтев за категоризацију, уносити податке о корисницима услуге смештаја и обрачунатог задужења боравишне таксе, као и приступ подацима о угоститељском објекту у коме пружа услуге смештаја. Лица која не поднесу пријаву ЈЛС неће имати приступ функционалностима ЦИС-а.

Све информације у вези са пријавом можете преузети кликом на линк или у делу Документи/еТуриста где можете преузимати и обрасце потребне за подношење захтева за категоризацију.


Повезане вести