Одржана, 5. априла 2023. године, 9. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1680684955.jpeg

Веће је донело, из своје надлежности, следеће акте:

1. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња Предшколској установи ''Уб'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке у отвореном поступку обликоване по партијама – набавка намирница за исхрану деце;

2. Закључак о отуђењу из јавне својине акција које има општина Уб;

3. Закључак о раскид уговора о закупу грађевинског земљишта;

Акте донете на овој седнице можете преузети овде.


Повезане вести