Одржана, 28. марта 2023. године, 8. седница Општинског већа у 2023. години

Opstina UB | opstina-ub-DSC_0016_1560158547_1680067276.jpeg

Веће је донело, из своје надлежности, следеће акте:

1. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња Основној школи ''Милан Муњас'' за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке у отвореном поступку обликоване по партијама – набавка енергената;

2. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке у отвореном поступку – набавка екскурзије за потребе ученика ИО са сметњама у развоју ОШ ''Милан Муњас'' Уб;

3. Закључак о давању одобрења Основној школи ''Рајко Михаиловић'' Бањани за закључење уговора за реализацију јавне набавке – набавка услуга – превоз ученика на редовну наставу у 2023. години;

4. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке добара – електрична енергија (Општинска управа);

5. Закључак о да­ва­њу одо­бре­ња за за­кључе­ње уго­во­ра за ре­а­ли­за­ци­ју јав­не на­бав­ке– Трафостаница Мургаш;

6. Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб у 2023. години.

Акте донете на овој седнице можете преузети овде.


Повезане вести